08697713550032
NESTLE PURE LIFE, AMBALAJLI İÇME SUYU

NESTLE PURE LIFE, KAYNAK SUYU olup üretim yeri BURSA/KESTEL bölgesidir.

Suyun içerisindeki istenmeyen zararlı elementlerin miktarları aşağıda gösterilmektedir. Buna göre NESTLE PURE LIFE, 300'e yakın marka arasında iyiden kötüye doğru 122. sıradadır.

Element Adı
Üst Sınır
Miktar
E.Coli (250 ml)
0
0
C.Perfiringens (100 ml)
0
0
Koloni Sayısı (220C) (ml)
100
0
Koloni Sayısı (370C) (ml)
20
0
Koliform Bakteri (250 ml)
0
0
P.aeruginosa (250 ml)
0
Akrilamid (µg/L)
0.05
0.0499
Alüminyum (µg/L)
200
2
Antimon (µg/L)
5
4
Arsenik (µg/L)
10
1
Benzen (µg/L)
1
0.25
Benzo(a)piren (µg/L)
0.01
0.005
Bor (mg/L)
1
0.01
Bromat (µg/L)
10
2
Civa (µg/L)
1
0.9999
Amonyum (mg/L)
0.5
0.02
Kadmiyum (µg/L)
3
1
Krom (µg/L)
50
1
Kurşun (µg/L)
10
2
Nikel (µg/L)
20
1
Nitrat (mg/L)
10
0.69
Nitrit (mg/L)
0.1
0.2
Selenyum (µg/L)
10
4
Siyanür (µg/L)
50
2
Dikloretan (µg/L)
3
0.3
Epikloridin (µg/L)
0.01
0.1
Toplam Trihalometanlar (µg/L)
80
1.25
Vinil Klorür (µg/L)
0.3
0.2
Pestisitler ve Benzerleri (µg/L)
0.5
0.4999
PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) (µg/L)
0.1
0
Trityum (Bq/L)
100
5.63

Tablo, içme suyu içerisindeki zararlı elementlerin miktarlarını AB, ABD ve Türk Standartlarında belirtilen üst sınırlar ile karşılaştırmaktadır. Ürün etiketi üzerinde yer almayan bu bilgiler Gıda Güvenliği Hareketi su analiz raporundan derlenmiştir.

NUMUNEYİ ALAN SAĞLIK BAK. MÜD.: Bursa

LAB. ANALİZ TARİHİ:3.2.2012

LAB. ANALİZ SAYI NO:KS.16.17