08691058141948
SIRMA, AMBALAJLI İÇME SUYU

SIRMA, KAYNAK SUYU olup üretim yeri SAPANCA bölgesidir.

Suyun içerisindeki istenmeyen zararlı elementlerin miktarları aşağıda gösterilmektedir. Buna göre SIRMA, 300'e yakın marka arasında iyiden kötüye doğru -. sıradadır.

Element Adı
Üst Sınır
Miktar
E.Coli (250 ml)
0
?
C.Perfiringens (100 ml)
0
?
Koloni Sayısı (220C) (ml)
100
?
Koloni Sayısı (370C) (ml)
20
?
Koliform Bakteri (250 ml)
0
?
P.aeruginosa (250 ml)
0
?
Akrilamid (µg/L)
0.05
?
Alüminyum (µg/L)
200
0
Antimon (µg/L)
5
?
Arsenik (µg/L)
10
?
Benzen (µg/L)
1
?
Benzo(a)piren (µg/L)
0.01
?
Bor (mg/L)
1
?
Bromat (µg/L)
10
?
Civa (µg/L)
1
?
Amonyum (mg/L)
0.5
?
Kadmiyum (µg/L)
3
?
Krom (µg/L)
50
?
Kurşun (µg/L)
10
?
Nikel (µg/L)
20
?
Nitrat (mg/L)
10
?
Nitrit (mg/L)
0.1
?
Selenyum (µg/L)
10
?
Siyanür (µg/L)
50
?
Dikloretan (µg/L)
3
?
Epikloridin (µg/L)
0.01
?
Toplam Trihalometanlar (µg/L)
80
?
Vinil Klorür (µg/L)
0.3
?
Pestisitler ve Benzerleri (µg/L)
0.5
?
PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) (µg/L)
0.1
?
Trityum (Bq/L)
100
?

Tablo, içme suyu içerisindeki zararlı elementlerin miktarlarını AB, ABD ve Türk Standartlarında belirtilen üst sınırlar ile karşılaştırmaktadır. Ürün etiketi üzerinde yer almayan bu bilgiler Gıda Güvenliği Hareketi su analiz raporundan derlenmiştir.

NUMUNEYİ ALAN SAĞLIK BAK. MÜD.: -

LAB. ANALİZ TARİHİ:-

LAB. ANALİZ SAYI NO:-