08697071100139
ÇOBANPINAR, AMBALAJLI İÇME SUYU

ÇOBANPINAR, KAYNAK SUYU olup üretim yeri Çobanpınar bölgesidir.

Suyun içerisindeki istenmeyen zararlı elementlerin miktarları aşağıda gösterilmektedir. Buna göre ÇOBANPINAR, 300'e yakın marka arasında iyiden kötüye doğru 49. sıradadır.

Element Adı
Üst Sınır
Miktar
Koloni Sayısı (220C) (ml)
100
0
Koloni Sayısı (370C) (ml)
20
0
Koliform Bakteri (250 ml)
0
0
P.aeruginosa (250 ml)
0
0
Alüminyum (µg/L)
200
0
Antimon (µg/L)
5
0
Arsenik (µg/L)
10
0
Bromat (µg/L)
10
0
Civa (µg/L)
1
0
Amonyum (mg/L)
0.5
0
Kadmiyum (µg/L)
3
0
Krom (µg/L)
50
2
Kurşun (µg/L)
10
0
Nikel (µg/L)
20
8
Nitrat (mg/L)
10
1.4
Nitrit (mg/L)
0.1
0
Selenyum (µg/L)
10
0
Siyanür (µg/L)
50
2
Pestisitler ve Benzerleri (µg/L)
0.5
0
PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) (µg/L)
0.1
0.0085
Alfa Yayıncılar (Bq/L)
0.1
Beta Yayıncılar (Bq/L)
0.55
Epikloridin (µg/L)
0.1
0
Toplam Trihalometanlar (µg/L)
100
1.4
Trityum (Bq/L)
100
6.5

Tablo, içme suyu içerisindeki zararlı elementlerin miktarlarını AB, ABD ve Türk Standartlarında belirtilen üst sınırlar ile karşılaştırmaktadır. Ürün etiketi üzerinde yer almayan bu bilgiler Gıda Güvenliği Hareketi su analiz raporundan derlenmiştir.

NUMUNEYİ ALAN SAĞLIK BAK. MÜD.: İstanbul

LAB. ANALİZ TARİHİ:20.7.2011

LAB. ANALİZ SAYI NO:KS.34.26